Vill ta svensk klinisk forskning till toppen
Bo Liu, som driver företaget S3 Clinical Research Centers har stora ambitioner. Inom några år vill han expandera sin verksamhet och tillsammans med andra kolleger se till att Sverige återigen blir världsledande inom klinisk prövning av läkemedel och medicintekniska produkter.
- Bland de så kallade SMO-klinikerna (Site Management Organization) är vi den enda kliniken i Sverige där den egna huvudprövaren kan ägna sig helt och hållet åt forskningsprojekten, berättar Bo Liu, tidigare hjärtkirurg och medicinsk rådgivare inom klinisk prövning, idag huvudägare i företaget.
Företaget S3 Clinical Research Centers är relativt nystartat. Verksamheten är förlagd till nordvästra Stockholm, närmare bestämt i Vällingby Läkarhus, och inleddes så sent som i maj 2010. Bo Liu är en av tre delägare som med sina olika bakgrunder inom klinisk prövning kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Tillsammans med en sjuksköterska ansvarar Bo för forskningskliniken och ser till att alla forskningsprojekt genomdrivs på ett professionellt och patientvänligt sätt.
- Just nu har vi ett par pågående forskningsprojekt och ett tiotal olika förfrågningar kring nya projekt på gång, berättar Bo.

Enkelt utryckt kan man säga att svensk forskning inom läkemedel bedrivs på uppdrag av fyra olika intressenter – patienter, myndigheter (Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden), sjukhus/vårdkliniker samt stödorganisationer som till exempel CRO (Contract Research Organization). Tyvärr har forskningen ofta kommit i kläm då de stora sjukhusen, speciellt det senaste året, varit tvungna att prioritera vården framför forskningen. Men det vill alltså Bo ändra på genom sitt S3 Clinical Research Centers, som ska satsa helhjärtat på forskningen. Framöver kommer även fler läkare att anlitas till kliniken på konsultbasis.
- Vi har även planer på att expandera verksamheten inom några år. Vi hoppas kunna öppna två kliniker till i Stockholm och senare även i Göteborg och Malmö, berättar han.

Men det är inte bara forskningen som gynnas. Även patienterna som medverkar får flera fördelar. Bland annat erbjuds gratis undersökning, medicin och tester. Dessutom ersätts eventuella utlägg som till exempel resor, av kliniken.
- Jag tycker det är roligt att svenska patienter är så generösa och deltar i forskningsstudier. Vi vill bidra till att behålla den traditionen genom att erbjuda behandlingar som förhoppningsvis hjälper dem till ett bättre liv, avslutar Bo.

S3 Clinical Research Centers

Bransch:
Läkemedel

Telefon: 08-580 803 33
Fax: 073-527 51 70


Email:
bo.liu@s3smo.se

Hemsida:
www.s3smo.se

Adress:
S3 Clinical Research Centers
Skillingvägen 8
17567 Järfälla
5 senaste företagen